Hlavní / Blog / 15 doporučených kroků při prodeji nemovitosti svépomocí

15 doporučených kroků při prodeji nemovitosti svépomocí

Zajímá Vás jak prodat nemovitost bez realitní kanceláře a na co si dát pozor?

V níže uvedeném článku Vás provedeme základními kroky při prodeji nemovitosti svépomocí od určení tržní ceny přes přípravu reklamní kampaně až po prohlídku a jednání s kupujícími, kde se rozhodne, kdo se stane kupcem a jaká bude cena prodávané nemovitosti.

Prodej nemovitosti bez RK

Vzhledem k úspoře finančních prostředků se v současné době někteří majitelé pokouší prodat nemovitost svépomocí, aniž by využili služeb realitních kanceláří. Často ovšem nemají tušení kolik práce, vynaloženého času, energie, nervů, emocí, ale i peněz se za samotným prodejem skrývá. A to nemluvě o absenci zkušeností, tolik potřebných při prodeji něčeho tak hodnotného jako je nemovitost, kterou většina z nás prodává pouze jednou až dvakrát za život.

 

Obsah článku:

1. Ocenění vlastní nemovitosti

2. Příprava nemovitosti k prodeji

3. Příprava grafické dokumentace, foto a video materiálů

4. Vytvoření atraktivních prodejních textů k inzerátům pro různé reklamní platformy

5. Naplánování a realizace reklamní kampaně s cílem přilákání pozornosti kupujících k objektu prodeje

6. Zajištění průběžné publikace reklamních materiálů

7. Analýza procesu prodeje prodávané nemovitosti

8. Jednání s kupujícími

9. Sjednání termínu a podmínek prohlídky nemovitosti

10. Organizace prohlídek prodávané nemovitosti

11. Jednání se zájemci během prohlídek, telefonicky, e-mailem atd.

12. Ujasnění si vlastních zájmů a jejich ochrana během jednání se zájemci.

13. Informování všech vlastníků o výsledcích jednání s kupujícími

14. Zajištění právního servisu.

15. Podepsání kupní smlouvy

 

V případě, že i s tímto vědomím se rozhodnete nemovitost prodat sami, pojďte si s námi projít jednotlivé kroky, které Vás čekají.

1. Ocenění vlastní nemovitosti

 • Prostřednictvím průzkumu trhu, srovnáním s obdobnými nemovitostmi;
 • Prostřednictvím znalosti trhu a správného posouzení stavu a vybavení nemovitosti.

Prvním a velmi zásadním krokem je ocenění nemovitosti, kterou hodláte prodat. Pokud neodhadnete cenu nemovitosti správně, může se stát, že po uplynutí dvou měsíců od zveřejnění nemovitosti na prodej přestane být daný objekt pro potencionální kupce atraktivní. Většina kupců se totiž začne mylně domnívat, že s danou nemovitostí je něco v nepořádku, když je delší dobu v nabídce a začnou ji přehlížet a nebudou na ni reagovat. K těmto situacím dochází nejčastěji vlivem nesprávně stanové ceny.

Nechte si prostřednictvím naší realitní kanceláře udělat odhad nemovitosti zdarma. Stačí jen vyplnit formulář týkající se nemovitosti, kterou hodláte prodat a my se s Vámi spojíme a během pár dní budete mít ocenění připravené.

V případě, že se rozhodne prodat svou nemovitost prostřednictvím naší realitní kanceláře, odhad ceny prodávané nemovitosti je samozřejmou součástí námi poskytovaných služeb.

2. Příprava nemovitosti k prodeji

 • Technický stav;
 • Úklid nemovitosti a provedení nutné údržby;
 • Příprava prostoru vyklizením osobních věcí a předmětů, které mohou působit negativně (např. lahve s alkoholem, trofeje, apod.);
 • Výměna nereprezentativních položek v interiéru atd.

Po tom co stanovíte cenu nemovitosti, je důležité nemovitost připravit na prodej.

Kupující často posuzují nemovitosti podle prvního vizuálního dojmu. Pokud je nemovitost na první pohled zanedbaná nebo neuklizená, první myšlenka kupujícího bude možnost slevy. Naopak nemovitost, která je udržovaná a je na ní vidět péče majitele bude stanovenou cenu potvrzovat.

V případě, že je nemovitost neobydlená, prázdná nebo vybavená jen částečně je vhodné ji zútulnit. RE/MAX na vlastní náklady provádí tzv. home staging, což je právě zútulnění dané nemovitosti, které výrazně urychluje proces prodeje a umožňuje najít vhodného zájemce pro koupi daného objektu.               

3. Příprava grafické dokumentace, foto a video materiálů

 • Příprava profesionálních fotografií objektu pro vystavení inzerátů na internetu a prezentaci zájemcům;
 • Příprava videomateriálů o objektu;
 • Tvorba schématického plánu (půdorysu, začlenění do celku apod.);
 • Příprava virtuální prohlídky, která se v současné době považuje za bezpečný a účinný způsob, jež odděluje potenciální kupce od pouhých zvědavců.

Dalším krokem by měla být příprava grafické dokumentace, foto a video materiálu, tak abyste potencionálním kupujícím co nejvíce přiblížili stav objektu, jeho schématický plán a případné vybavení.

Pro naší realitní kancelář RE/MAX každý prodávaný objekt fotí profesionální fotograf a za účelem možnosti virtuální prohlídky se pořizuje také 3D Scan nemovitosti.

Tyto služby stejně jako home staging dopomáhají k rychlejšímu prodeji nemovitosti.  Přesvědčte se sami a prohlédněte si naše fotografie a 3D Scany nemovitostí na objektech, které jsou vystaveny k prodeji na našich webových stránkách.

V případě zájmu Vám můžeme pomoci zorganizovat virtuální prohlídku i pro Vaši prodávanou nemovitost.

4. Vytvoření atraktivních prodejních textů k inzerátům pro různé reklamní platformy

 • Příprava atraktivního, srozumitelného a pravdivého prodejního textu.

Většina prodávajících podceňuje psaný text, ale opak je pravdou vytvoření atraktivních prodejních textů je kromě fotodokumentace nemovitosti další důležitý aspekt. Cílem prodejních textů je zaujmout potencionální kupující, udržet jejich pozornost a přimět je uložit si přečtené informace do paměti.

Popis prodávané nemovitosti by tak měl být co nejpřesnější a měl by kromě základních informací o nemovitosti obsahovat i informace o lokalitě a její vybavenosti (tj. obchody, školy, školky, kultura, zdravotní péče, apod.).

Nezapomínejte také uvádět pouze pravdivé informace. Potencionálního kupujícího, kterého Váš inzerát zaujme, se s největší pravděpodobností dostaví na prohlídku a pokud bude mít o Vaši nemovitost zájem ověří si, zda se Vámi uváděné informace zakládají na pravdě.

5. Naplánování a realizace reklamní kampaně s cílem přilákání pozornosti kupujících k objektu prodeje

 • Tvorba cílené reklamní kampaně s využitím různých reklamních medií. 

Pro úspěšný prodej nemovitosti se v dnešní době široce využívá také reklamní kampaň. Cílem reklamní kampaně je zacílení na určitou věkovou či zájmovou skupinu obyvatelstva žijící nebo pracující v dané lokalitě.

Jednou z možností jak potencionální kupující oslovit může být např. reklamní banner, letáková kampaň či kampaň prostřednictvím sociálních médií.

Při prodeji nemovitosti Vám naši makléři na základě jejich zkušeností doporučí jaká reklamní kampaň je pro Vás nejvhodnější, tak, aby nabídka oslovila ty správné, potencionální zájemce.

6. Zajištění průběžné publikace reklamních materiálů

 • Publikace inzerátů na většině inzertních serverů v ČR, Evropě, i celém světě;
 • Vytvoření vizitky nemovitosti v podobě webové stránky a její propagace;
 • Nabídka zájemcům poptávajícím podobné nemovitosti;
 • Šíření reklamních materiálů;
 • Korekce obsahu inzerátů, jejich formy a míst publikace.

Prodávanou nemovitost inzerujte vždy na placených realitních portálech. Neplacené portály, bazary apod. by mohly degradovat cenu Vaší nemovitosti. Je možné, že si říkáte, že placené portály nejsou vzhledem k platbám výhodné, ale opak je pravdou. Nemovitosti, které se inzerují na bazarových a jim podobných portálech mohou přilákat spekulanty a podvodníky, které nemovitost budou chtít koupit a poté ji ihned přeprodat za vyšší cenu.

7. Analýza procesu prodeje prodávané nemovitosti

 • Zjištění příčin nízkého zájmu o prodávaný objekt;
 • Stanovení směrů změny prodejní strategie a taktiky;
 • Vypracování doporučení ke stimulaci prodeje.

V případě prodeje nemovitosti doufá většina prodávajících v co nejrychlejší prodej a velký zájem kupujících, díky kterému se často může ještě zvýšit kupní cena. Takovouto situaci by si přáli všichni kupující, ale někdy bohužel může dojít k opačné situaci a to, že o nemovitost je velmi nízký nebo žádný zájem. V takovém případě je vhodné analyzovat danou situaci a na základě této analýzy zlepšit nebo změnit prodejní taktiku.

8. Jednání s kupujícími

 • Slušné a poctivé jednání, zakládající se na pravdě. 

Při jednání s kupujícími dbejte vždy na zásady slušnosti a poctivého jednání. Zatajování jakýchkoliv informací by se Vám při prohlídce nemovitosti nezávislým odborníkem ze strany kupujícího mohlo vymstít.

9. Sjednání termínu a podmínek prohlídky nemovitosti

 • Úklid nemovitosti před prohlídkami, odstranění přebytečných věcí, vyvětrání atd;
 • Zajištění prohlídky nemovitosti bez přítomnosti dalších lidí a především pak domácích mazlíčků.

Vyhraďte si na prohlídky nemovitosti alespoň dva dny v týdnu a zajistěte, aby nemovitost byla vždy uklizená a nikdo Vás při prohlídkách nemohl rušit. Přítomnost dalších lidí by potencionální kupující mohla odradit a zároveň odvrátit jejich pozornost od prohlídky.

Prodejte Vaši nemovitost prostřednictvím naší realitní kanceláře RE/MAX a o prohlídky nemovitosti se kompletně postaráme za Vás.

10. Organizace prohlídek prodávané nemovitosti 

 • Oproštění se od citové vazby k prodávané nemovitosti;
 • Reakce na různé obchodní praktiky kupujících a jejich jednání.

Málokterý majitel nemovitosti si uvědomuje, že každý člověk má jiný vkus, a z tohoto důvodu může nést kritiku své nemovitosti od případných zájemců velmi těžce. Vytváří to nežádoucí bariéru v komunikaci mezi prodejcem a zájemci a poškozuje případné další jednání;

Zkušení zájemci, kupující zpravidla již několikátý objekt, se snaží podtrhnout nevýhody dané nemovitosti a „útočí“ tak na majitele za účelem snížení ceny. Jindy používají různé praktiky typu „horlivý souhlas“ a na poslední chvíli sdělují informaci o nedostatku financí. Tímto se dožadují slevy v momentě, kdy proces obchodu je velmi daleko a pro majitele je nevýhodné ho kvůli slevě ukončit. Často tak prodají nemovitost za výrazně nižší cenu, než původně chtěli.

Zde je naprosto žádoucí odstup od citů k dané nemovitosti. Je třeba mít určitý nadhled a zároveň si uvědomit veškeré přednosti a správné hodnoty nemovitosti.

Zkušení makléři díky odstupu osobní vazby na nemovitost umí vhodně reagovat na různé „obchodní“ praktiky kupujících, čímž vedou prodej správným směrem.

11. Jednání se zájemci během prohlídek, telefonicky, e-mailem atd.

 • Nutnost průběžného doplňování nejrůznějších dokumentů, podkladů či informací.

Při prodeji nemovitosti je třeba myslet na to, že potencionální kupující se Vás budou doptávat na různé informace a budou od Vás vyžadovat širokou škálu dokumentů. Tato situace nastává, zejména pokud kupující bude na kupovanou nemovitost čerpat hypoteční úvěr.

V případě zprostředkování prodeje prostřednictvím realitní kanceláře, Vám tato starost odpadá. Realitní makléř bude ve Vašem zájmu komunikovat s kupujícími a většinu potřebných podkladů pro prodej a převod nemovitosti si umí zajistit sám anebo si je může sehnat na základě plné moci od majitele nemovitosti.

12. Ujasnění si vlastních zájmů a jejich ochrana během jednání se zájemci.

 • cena a metoda platby;
 • termín uskutečnění transakce;
 • místo uskutečnění transakce (výběr notáře, advokáta, správná volba úschovy kupní ceny);
 • postup zpracování kupní smlouvy;
 • termíny a postup předávání nemovitosti;
 • výše zálohy;
 • právní vady objektu;
 • existence dluhů vázaných k objektu a postup jejich splacení;
 • doplňující podmínky (kontrola vystěhování – nastěhování, seznam předmětů a nábytku, zůstávajícího v nemovitosti).

Často se podceňuje vybrání rezervační zálohy. Majitelé nemovitosti věří lidem na slovo a v domnění, že se nic nemůže pokazit, nevyžadují rezervační zálohu. Stejně důležitá je úschova kupní ceny na neutrální půdě, tedy u advokáta, notáře nebo v bance.

13. Informování všech vlastníků o výsledcích jednání s kupujícími

 • Jednání s kupujícími, sdělování odmítavého stanoviska

Prodávající, který nemá dostatek zkušeností, často nedokáže s nadhledem vytěžit maximum ze situace, kdy o nemovitost projeví zájem více potencionálních kupujících. Kvalitní realitní kanceláře, správně hájící zájmy svého klienta, v takovou chvíli vypisují aukci a prodávají nemovitost za nejvyšší možnou cenu na trhu.

Lidé neradi sdělují odmítavá stanoviska a v případě, že o nemovitost má zájem více potencionálních kupujících, bývají tato sdělení opravdu nepříjemná. Jsou dokonce známy i případy vyhrožování apod.

14. Zajištění právního servisu.

 • Zajištění právního zástupce;
 • Příprava a zpracování kupní smlouvy.

I v případě, že jste se rozhodli prodat nemovitost svépomocí, doporučujeme najít si vhodného právního zástupce a nechat připravit kvalitní kupní smlouvu a ostatní smluvní dokumentaci. Často se stává, že si právního zástupce najde i kupující strana. Dohoda o podobě kupních smluv pak může být velmi složitá.

Pokud má prodávající nesplacenou část hypotéky, případně nějakou jinou formu omezení vlastnického práva, je třeba toto vhodně ošetřit vůči kupujícímu, aby neměl z obchodu obavy.

Právní zástupce Vám poradí s kupní smlouvou a jejími náležitostmi, tak aby byla smlouva v pořádku z hlediska zákona a aby zároveň byla korektní k oběma smluvním stranám. Je důležité mít na paměti, že špatně sepsaná kupní smlouva může být katastrem vrácena pro neúplnost nebo nesprávnost a prodloužit a zkomplikovat tak celý proces prodeje nemovitosti.

15. Podepsání kupní smlouvy

 • Zajištění podpisu kupní smlouvy a s tím související dokumentace;
 • Zaplacení kupní ceny a převod vlastnického práva.

Je třeba vhodně vybrat, kdy a kde se všichni sejdou k ověření podpisů na kupních a zástavních smlouvách v případě, že je nákup financován hypotečním úvěrem.

Podepsáním kupní smlouvy končí proces prodeje a po zaplacení kupní ceny se vlastnické právo převede na kupujícího tj. nového vlastníka.

Všechny výše uvedené body za Vás umíme vyřešit! 
Rychle a bezpečně zrealizujeme prodej i Vaší osobní či komerční nemovitosti za tu nejvyšší možnou cenu!
Šetříme Váš čas, peníze, energii i nervy!
K některým bodům budeme potřebovat pouze Vaši plnou moc (např. jednání s SVJ, stavebním úřadem apod.). Jediné, co budete muset učinit osobně, je podpis kupních smluv na předem domluvené schůzce u našich advokátů.

Naše realitní kanceláře RE/MAX působí v 90 zemích po celém světě a RE/MAX Scopus je jednou z českých poboček v této celosvětové síti. Více o našich službách a námi nabízených nemovitostech najdete zde.

Realitní služby v České Republice           Franchisa roku logo s nápisem        Franchisa RE/MAX Scopus

RUBRIKY