header_image
Your search results

FAQ

NA CO SE NÁS PTÁTE, CO VÁS ZAJÍMÁ

S koupí, prodejem nebo pronájmem nemovitosti je spojena řada otázek. Jaké jsou právní náležitosti transakce, jaké povinnosti mají prodávající a kupující osoby, jaké výhody přináší spolupráce s realitním makléřem? Zde je výčet těch nejčastějších:

 

PRODÁVAJÍCÍ:

 

Proč využít služeb realitního makléře?

Realitní makléř – profesionál poskytuje svému klientovi bezpečný servis a zajišťuje proces realitní transakce od začátku do konce. Má odpovídající znalosti, a to jak v realitní oblasti, tak i v oblasti daní a práva, umí klientovi zodpovědět jeho dotazy a díky své odbornosti objektivně vyhodnotit všechna pro a proti dané situace. Práce a servis makléře (potažmo RK) je pro klienta významnou úsporou času a starostí. Čtěte reference a svého makléře vybírejte pečlivě. Správná volba je základem úspěšné transakce a vaší stoprocentní spokojenosti.

 

Mám špatné zkušenosti s RK, nechci se hned někomu upisovat…

S obavami klientů se setkáváme velmi často. Snažíme se proto dát klientovi čas, aby poznal naši práci. Nejprve nabízíme smlouvu na jeden až dva měsíce, kdy si nás klient vyzkouší a ohodnotí naše služby.

 

Co když se nám makléř nebude věnovat?

Během “zkušebního“ měsíce až dvou klient rychle pozná, jak je o něj postaráno. Vidí, jakým způsobem makléř pracuje, zda poskytuje veškeré objektivní informace a komunikuje s klientem. Spolupráce by měla probíhat naprosto přirozeně, automaticky a ke spokojenosti všech.

 

Před pěti lety jsem koupil byt za tři miliony korun a provedl rekonstrukci za dalších 500 tisíc. Je nyní reálný jeho prodej za navýšenou hodnotu 3,8 milionu korun?

Ano, je. V dnešní době ceny nemovitostí jako takových oproti cenám před 5 a více lety podstatně vzrostly. Není to primárně o předešlých investicích, ale o aktuálně vyšponovaných cenách nemovitostí. Je ideální doba pro toho, kdo prodává, horší pro kupujícího. Vždy se musíme řídit současným stavem na trhu a každý dobrý makléř by měl umět přesně stanovit rozmezí správné prodejní ceny.

 

Jakým způsobem se určí správná prodejní cena?

Nejlépe pomocí tzv. srovnávací tržní analýzy. Tu by měl makléř pro prodávajícího vypracovat hned na začátku prodeje. V analýze se zaměřujeme na podobné nemovitosti v dané lokalitě a jejich skutečné prodejní ceny, které jsou směrodatnější než ceny inzerované v nabídkách realitních serverů. Na základě STA pak doporučíme prodávajícímu cenové rozmezí – začínáme na horní hranici a neměli bychom se dostat pod hranici spodní. Pokud je STA dobře zpracována, trvá prodej nemovitosti v průměru 3 měsíce.

 

Může se inzerovat cena nemovitosti bez provize RK?

Pokud je nabídka od seriózní RK, pak určitě NE. Cena pro zájemce – kupujícího by měla být vždy konečná. Včetně provize RK, právních služeb a všeho, co s tím souvisí.

 

Co když si najdeme kupujícího sami?

Pokud si kupce najdete sami, ušetříte!J V takovém případě vám poskytneme všechny domluvené služby týkající se prodeje – jednání na úřadech, právní servis, advokátní úschovu peněz a tak dále až po vypracování a podání daňového přiznání na příslušný finanční úřad. Naše provize se v takovém případě snižuje běžně o 30 %.

 

Kdo vlastně platí daň z nabytí nemovitých věcí?

Hodně se mluvilo o tom, že od roku 2016 bude tuto daň hradit kupující. Nicméně, doposud to odsouhlaseno a uzákoněno nebylo. Daň z nabytí nemovitostí, jejíž výše zůstává na 4 %, zatím stále platí prodávající.

 

Je součástí daňového přiznání (pro daň z nabytí nemovitostí) znalecký posudek?

Od 1. 1. 2014 již není třeba k daňovému přiznání pro FÚ dokládat znalecký posudek, týkající se ceny prodávané nemovitosti. Daň se počítá pouze z ceny sjednané. K tomu je potřeba doložit přílohu, tzv. směrnou hodnotu. Formulář nalezneme na stránkách finančního úřadu.

 

Co to je PENB a do jaké míry se mne to opravdu týká?

PENB je Průkaz Energetické Náročnosti Budov. Již v samotné inzerci informuje o tom, jakou energetickou náročnost nabízený dům má, z čehož si zájemce o koupi domu může sám ihned vyvodit, jak je dům úsporný a provozně náročný. Z nařízení Evropské komise platí již v tuto chvíli striktní povinnost na vypracování PENB u všech prodejů a pronájmů domů a to pod hrozbou pokut pro vlastníka nemovitosti, přičemž pokuty pro fyzické osoby jsou stanoveny od 50 do 100tis. Kč. V případě bytů je v tuto chvíli až do roku 2016 povolena výjimka, stačí aby prodávající či pronajímatel namísto PENB předložil faktury za odběr médií a to za tři roky zpětně. Naši makléři Vás podrobně seznámí se všemi povinnostmi, které s PENB v tuto souvisejí a zároveň jsou schopni Vám zajistit jeho vypracování v rámci nabídky svých služeb.

KUPUJÍCÍ:

Rádi bychom financovali koupi nemovitosti úvěrem. Bojíme se však zaplatit rezervační zálohu, co když nám úvěr neschválí?

Naše kancelář úzce spolupracuje s finančními poradci, kteří nám jsou schopni během jednoho až dvou dnů zodpovědně říci, zda na úvěr dosáhnete, či nikoli. Pokud nám potvrdí, že splňujete kritéria pro poskytnutí úvěru, garantujeme vám vrácení rezervační zálohy v plné výši pro případ, že vám úvěr nakonec poskytnut nebude.

 

Co vše budeme ještě muset zaplatit nad rámec kupní ceny?

Inzerovaná kupní (prodejní) cena je u nás konečná. Nic navíc neplatíte! Samozřejmě s výjimkou poplatků souvisejících s vaším případným úvěrem.


Je úschova kupní ceny prostřednictvím RK bezpečná?

Jistě. Advokáti, se kterými spolupracujeme, musí splňovat velmi přísná kritéria stanovená centrálou RE/MAX. Musí být dostatečně pojištěni, nikdy nedojde k uvolnění finanční částky z účtu v realizaci pouze jednoho advokáta atd.

 

Upřednostňovali bychom jinou formu úschovy peněz (bankovní nebo notářskou), je to možné?

Samozřejmě ano. V rámci našich služeb však máte hrazenou úschovu peněz u prověřených advokátů. Pokud si zvolíte jakoukoli jinou formu úschovy, pak je úhrada takové služby na vás.


Co se stane, když prodávající nesplní svoji zákonnou povinnost a neuhradí daň z nabytí nemovitostí?

Taková situace v zásadě nastat nemůže. Částka odpovídající příslušné výši daně se k rukám prodávajícího vůbec nedostane, zůstává v advokátní či jiné úschově až do doby, než příslušnému schovateli předložíme daňové přiznání opatřené razítkem konkrétního finančního úřadu. Poté jej schovatel posílá rovnou na účet FÚ. O to, aby bylo daňové přiznání vypracováno a podáno ve stanovené lhůtě, se stará a nese odpovědnost RK.

 

NÁJEMCE:

 

Mohu se v nájemním bytě přihlásit k trvalému bydlišti? Pronajímatelé s tím mívají problém…

Podle zákona se může přihlásit k trvalému pobytu každý, kdo přijde na příslušný úřad s platně uzavřenou nájemní smlouvou. Souhlas oprávněné osoby je nutný jen v  případě, pokud se k trvalému pobytu hlásí osoba, která nájemní smlouvu nemá.

 

Marně hledáme pronájem, ve kterém by majiteli nevadil náš pes. Má pronajímatel právo nám zvíře zakázat?

Dle platného občanského zákoníku pronajímatel takové právo nemá. Nájemce má nárok chovat v bytě pronajímatele zvíře i bez jeho souhlasu a naopak pronajímatel nemá žádné oprávnění mu takový chov zakázat. Samozřejmě toto vše za předpokladu, že chov zvířátka s sebou nenese nepřiměřené potíže. 

 

Realitní makléřka a manažerka RE/MAX Anděl
Kristýna Řezáčová